Oproep deelname seminar Nederland – Minas Gerais over tailingsdammen / dam monitoring

By:DeputyRepresentative Belo Horizonte
Business Opportunities | Events | News

04

dez 2017

Bijzondere kans voor Nederlandse bedrijven actief in / rondom (dam)monitoring en tailingsmanagement om zichzelf te presenteren aan mijnbouwbedrijven in Brazilië in een seminar georganiseerd door de deelstaatoverheid van Minas Gerais. 

 

Het Economisch Netwerk in Brazilië roept geïnteresseerde Nederlandse bedrijven met technologieën, producten en kennis (consultancy) in de volgende gebieden op te reageren voor deelname aan het Nederland – Minas Gerais seminar over dam monitoring en tailingsmanagement op 24, 25 en 26 januari in Belo Horizonte. Deadline: 20 december via info@nbso-brazil.com.br

De mijnbouwbedrijven en overheidsinstanties zijn op zoek naar technologieën, producten en kennis (consultancy) in de volgende onderwerpen:

  • dam-, bodem-, watermonitoring apparatuur;
  • online monitoringsystemen;
  • camera-toezichtsystemen;
  • sirenes en andere waarschuwingssystemen;
  • risico-analyse en noodplan-management;
  • ontwateren van mijnbouwafval;
  • droge opslag van mijnbouwafval;
  • draineren en baggeren;
  • hergebruik van water;
  • milieu-herstel.

Reis naar en verblijf in Belo Horizonte zijn voor eigen rekening. Het vervoer ter plaatse, van en naar het seminar, wordt verzorgd. Ook kan NBSO met korting het hotel reserveren.

Toelichting:

Op basis van het bezoek van de Secretaris van Milieu & Duurzame Ontwikkeling van de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais aan Nederland van afgelopen oktober is besloten om een seminar te organiseren met als titel 1st International Seminar on Technologies and Management of Tailings Dams. Mede aan de basis van dit seminar ligt een wetsvoorstel bij de kamer om monitoring van tailingsdammen verplicht te stellen. Nederland is momenteel de enige gesprekspartner; het evenement is gericht op het koppelen van Nederlandse kennis en techniek aan de mijnbouwbedrijven en de relevante uitvoerende overheidsinstanties.

Het tweedaagse seminar, met vooraf een bezoek aan een tailingsdam van het mijnbouwbedrijf Vale, vindt plaats op 24, 25 en 26 januari 2018. Aan Braziliaanse zijde zullen mijnbouwbedrijven, overheidsinstanties, toezichtsorganen, koepelorganisaties en universiteiten / kennisinstellingen deelnemen. Vanuit de Nederlandse kant wordt het beleidskader gepresenteerd en hopen we op een goede deelname van het bedrijfsleven om een breed scala aan oplossingen in de volgende onderwerpen te presenteren (alle in de context van tailingsdammen): dam-, bodem-, watermonitoring apparatuur; online monitoringsystemen; camera-toezichtsystemen; sirenes en andere waarschuwingssystemen; risico-analyse en noodplan-management; ontwateren van mijnbouwafval; droge opslag van mijnbouwafval; draineren en baggeren; hergebruik van water; milieu-herstel.

Het Secretariaat, de koepelorganisatie SINDIEXTRA, Vale, INDI (investerings- en handelsbevordering van Minas Gerais) en NBSO overleggen elke twee weken over de organisatie van het seminar. Meer details en het programma volgen zodra die vastliggen. Wij vragen Nederlandse bedrijven die interesse hebben deel te nemen aan dit seminar te reageren op deze mail / een mail te sturen aan info@nbso-brazil.com.br vóór 20 december.

Kosten: Reis naar en verblijf in Belo Horizonte zijn voor eigen rekening. Het vervoer ter plaatse, van en naar het seminar wordt verzorgd, ook kan NBSO met korting het hotel reserveren.

Achtergrond:

In november 2015 brak een tailingsdam van het mijnbouwbedrijf Samarco in het plaatsje Mariana door, de (tailings) inhoud overspoelde het stroomgebied van de Doce rivier over een lengte van 650 kilometer tot aan de Atlantische oceaan met naast doden, een ernstige aantasting van het milieu, de infrastructuur en de lokale economie tot gevolg. Stichting Renova, opgezet door Samarco en moederbedrijven Vale en BHP Biliton, is bezig de getroffen regio te herstellen en compenseren. De deelstaatoverheid op haar beurt kijkt met prioriteit naar nieuwe wet- en regelgeving, verscherpt toezicht en (buitenlandse) expertise om nieuwe damdoorbraken te voorkomen en om de bestaande tailingsdammen te monitoren. In de deelstaat Minas Gerais – dé mijnbouw regio van Brazilië – zijn 220 tailingsdammen, 20 daarvan liggen in risicovolle gebieden. De betreffende Secretaris heeft in oktober kennis genomen van de Nederlandse expertise en technieken van het veilighouden van dammen en dijken.

Share:

Sergipe Street nº1167 – Room 1502 Funcionários – BH/MG CEP: 30130-171

(31) 3504-3381

info@nbso-brazil.com.br